Konsulttjänster

Konsulttjänster

Laura Vidje drivs av att bidra till en hållbar utveckling och omställning till en cirkulär ekonomi. Hon är konsult och har erfarenhet från kommunal, privat och ideell sektor sedan 2012.

Laura är uppskattad som föreläsare, utbildare och utredare med fokus på cirkulär ekonomi och hållbart byggande.

Hör gärna av dig om du vill boka t.ex. en onlineföreläsning.

 

De senaste åren har hon arbetat med att främja cirkulära regioner och kommuner, samt innovativ affärsutveckling, och bl.a. utbildat tjänstepersoner, näringslivsaktörer och rådgivare till företag.

circular regions
Kartläggning av cirkulära initiativ i Umeåregionen och Circular Regions plattformen lanserades i mars 2021. Laura genomförde kartläggning tillsammans med Cynthia Reynolds, Circular Regions, på uppdrag av Umeå kommun.

Laura samverkar även i rollen som Systems Entrepreneur med Circular Regions, och har nyligen genomfört en kartläggning av cirkulära initiativ i Umeåregionen, som finns publicerat på Circular Regions Plattformen. Tidigare har hon bidragit till bl.a. Sharing Cities Sweden (Umeå kommun), Hållbarhetsstrategi för KF1 (Komatsu Forest), OECD-studien kring cirkulär ekonomi i städer (Umeå kommun), Circular Regions kartläggning av cirkulära initiativ i Umeåregionen, YH-utbildningar (bygglovshandläggare & trädgårdsmästare), och SUBSTRACT (Vakin) ett EU-projekt med syfte att skapa cirkulära affärsmodeller inom återbruk.

Läs mer på Lauras Linkedin-profil.

År 2017 fick Laura utmärkelsen *Årets Cleantechprofil* av North Sweden Cleantech under konferensen Women with Impact.

Samma år blev hon uppmärksammad av Aktuell Hållbarhet som en av Sveriges 33 unga hållbarhetstalanger.

Vad är cirkulär ekonomi?

När Umeå kommun ville arbeta med cirkulär ekonomi tog man hjälp av Laura Vidje och Esam AB. Hör Laura och Umeå kommuns utvecklingsstrateg Philip Näslund prata om resan, kommunens initiativ med OECD-studien och Ellen MacArthur foundation.

Filmerna är producerade under Lauras tid på Esam av Elin Leyonberg på Copynor https://copynor.se/

Laura är intiativtagare till den ideella föreningen Cradlenet Norr, som hon startade i Umeå år 2015. Laura var också styrelseledamot i det nationella nätverket för Cradlenet, som främjar cirkulär ekonomi i Sverige sedan 2009.

Dessutom har hon under sin tid på Esam startat CEBANS - Circular Economy Business Accelerator North Sweden, tillsammans med North Sweden Cleantech och Umeå kommun. Hon har också arrangerat ett flertal studieresor till Danmark på temat cirkulär ekonomi.

Laura har tidigare arbetat för Malmö stad, Ronneby kommun (CEFUR), och Esam AB.

Kontakt

Vill du boka en föreläsning, guidning eller rådgivning inom cirkulär ekonomi eller hållbart byggande, hör gärna av dig! 

”It´s going to take all of us. It´s going to take forever. and thats the point”

–  William McDonough – The Upcycle: Beyond Sustainability—Designing for Abundance