KONSULTTJÄNSTER

Laura Vidje drivs av att bidra till en hållbar utveckling och omställning till en cirkulär ekonomi. Hon är konsult och har erfarenhet från kommunal, privat och ideell sektor sedan 2012.

Laura är uppskattad som föreläsare, utbildare och utredare med fokus på cirkulär ekonomi och hållbart byggande.

Hör gärna av dig om du vill boka t.ex. en onlineföreläsning, workshop eller rådgivning.

De senaste åren har hon arbetat med att främja cirkulära regioner och kommuner, samt innovativ affärsutveckling, och bl.a. utbildat tjänstepersoner, studenter, näringslivsaktörer och rådgivare till företag.

Laura har varit processledare för Umeå kommuns bidrag till en OECD studie om cirkulära städer och regioner. Den första rekommendationen av OECDs handlingsplan för Umeå var att kartlägger cirkulära initiativ – vilket Laura har genomfört i rollen som Systems Entrepreneur tillsammans med Circular Regions – du kan se alla spännande cirkulära lösningar som redan finns idag i Umeåregionen här.

För EU-projektet GRUDE genomförde Laura en omvärldsanalys med fokus på cirkulär ekonomi i offentlig sektor i Norrbotten 2021. Rapporten och enkäterna utvidgades senare även till GRUDE-projektpartner i Norge och Finland, och Laura arbetade med en sammanfattande nordisk analys.

När Umeå kommun ville arbeta med cirkulär ekonomi tog man hjälp av Laura Vidje och Esam AB. Hör Laura och Umeå kommuns utvecklingsstrateg Philip Näslund prata om resan, kommunens initiativ med OECD-studien och Ellen MacArthur foundation.

Laura Vidje
Philip Näslund

Filmerna är producerade under Lauras tid på Esam av Elin Leyonberg på Copynor

Laura är intiativtagare till den ideella föreningen Cradlenet Norr, som hon startade i Umeå år 2015. Laura var också styrelseledamot i det nationella nätverket för Cradlenet, som främjar cirkulär ekonomi i Sverige sedan 2009.

Dessutom har hon under sin tid på Esam startat CEBANS – Circular Economy Business Accelerator North Sweden, tillsammans med North Sweden Cleantech och Umeå kommun. Hon har också arrangerat ett flertal studieresor till Danmark på temat cirkulär ekonomi.

Laura har tidigare arbetat för Malmö stad, Ronneby kommun (CEFUR), och Esam AB.

Vill du boka en föreläsning, guidning eller rådgivning inom cirkulär ekonomi eller hållbart byggande, hör gärna av dig.

It’s going to take all of us. It’s going to take forever. And that’s the point.

William McDonough – The Upcycle: Beyond Sustainability—Designing for Abundance