Vi inspirerar människor att bygga hållbart och organisationer att implementera lösningar för en cirkulär ekonomi

ELVA Hållbara AB drivs av Erik och Laura Vidje. Vi brinner för hållbara lösningar, cirkulär ekonomi och hälsosamt byggande. Vi har använt våra olika kunskaper på ett praktiskt sätt genom att i privat regi bygga vårt eget hållbara hem, Rundbalshuset.

Läs mer

Vårt drömhus, som vi bygger själva strax utanför Umeå, är designat för att ha en låg miljöpåverkan och för att nyttja lokala hälsosamma byggmaterial, som trä, lera och halm. Vi började planera projektet 2014, byggandet startade sommaren 2017 och vi flyttar in under 2021 - för oss handlar det om resan och att göra så mycket vi kan själva. Projektet har dokumenterats väl av oss och andra genom åren, och du hittar vår nya onlineföreläsning på rundbalshuset.se

Besök Rundbalshusets egen websida

Cirkulär ekonomi är en vision för att designa, skapa och använda saker inom planetens gränser. Det bygger på principerna att eliminera avfall och utsläpp, bevara högsta värde av produkter & material, samt regenerera naturliga system. Detta är principer som vi har inspirerats av när vi designade Rundbalshuset och som kan implementeras av organisationer, t.ex. genom cirkulära affärsmodeller för att skapa ett positivt avtryck. Först då kan vi skapa en ekonomi som kan gynna alla inom planetens gränser.

Läs mer

Konsulttjänster

Laura har arbetat i många år både inom kommuner och som konsult med fokus på att främja hållbart och hälsosamt byggande samt cirkulär ekonomi. Hon kan hjälpa din organisation inom offentlig eller privat sektor att lära sig mer om omställningen till en cirkulär ekonomi - både genom utbildning, presentationer, kartläggning och rådgivning. Laura är också certifierad Miljöbyggnadssamordnare och diplomerad Sundahus-samordnare, och har stöttat olika projekt med att t.ex. hitta giftfria byggmaterial mm.

Läs mer här