RUNDBALSHUSET

Sedan 2014 har vi planerat att bygga vårt hus av halm, lera och återvunnit glas

Bygget startade 2017 och vi planerar inflyttning under 2021

Ledord: Rethink, Redesign, Reduce, Reuse, Recycle

Vårt hem kommer att:

– ge oss möjligheterna att vara mera självförsörjande och motståndskraftiga.Hus och garage sketch
– byggas med helhetstänk, med en social, ekologisk och ekonomisk vision för en positiv påverkan.
– kombinera traditionella lösningar med innovativa lösningar för en resilient och komfortabel boendemiljö.
– anpassas till lokala förutsättningar och lokalt klimat
– främja biologisk mångfald
– bidra till en bättre social miljö på kort och lång sikt
– underlätta hållbar mobilitet
– ha låga energibehov
– använda energi ifrån förnybara energislag för uppvärmning och elektricitet
– byggas av hälsosamma, hållbara och lokala material, som kan fungera som kolsänkor och komposteras eller återanvändas och återvinnas efter användningstiden
– bidra till att sluta kretslopp av näringsämnen (teknologiska och biologiska)
– ha en låg vattenförbrukning
– rena gråvatten lokalt utan att tillföra kemikalier
– hantera och lagra regnvatten lokalt
– byggas med hälsosamma och enkla tekniska lösningar för ventilation, el, vatten, värme
– ha flöden som är mätbara (t.ex. el, vatten, luft mm)
– underlätta för kompostering, sortering och återanvändning av använda resurser i hushållet
– underlätta för funktion, drift, underhåll och rengöring


(inspirerat av Policy for an Ecocycle adapted building, Anders Nyqvist; Cradle to Cradle design koncept; samt Byggekologi – Maria Block, Varis Bockalders)

RUNDBALSHUSET I MEDIA