Husbygge

Lerklining och föreläsning, Brån

Renoveringen av våra vänners duschrum fortsatte i Brån och denna gång fick vi vara med och lerklina väggar och tak. Både med ett lager grovputs (2-3cm) och ett finputslager 2 (2cm). Härlig luftfuktighet när vi hade kommit igång.

Som experthjälp togs lerbyggaren/ugnsmurarmästaren/möbelsnickaren Johannes Riesterer in. Han höll även en föreläsning som en tredjedel av Bråns befolkning anslöt till.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *