Husbygge

Hugger upp björk och städar på fastigheten

Generell städning före byggtiden. All mark som berörs av bygget behöver städas undan. Äntligen försvann snön, ojojoj.